รูปโปรไฟล์ของ Biowistmarketing
Biowistmarketing
เป็นสมาชิกเมื่อ 11 พ.ย. 2563
LINE Chat Icon@835dquud
เว็บไซต์ของ Biowistmarketing
เราเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากจุลินทรีย์ธรรมชาติ โดยผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของทางบริษัทฯ มีจุดเด่นอยู่ที่องค์ประกอบหลัก คือ จุลินทรีย์กลุ่มไบโอติก ที่ชื่อว่า “ไบโอวิสท์” ที่เกิดจากการคิดค้น ของนักวิทยาศาสตร์ชาวไทยอัจฉริยะ ดร.วิสุทธิ์ จันทวิชญสุทธิ์ ผู้ค้นพบ ในนามบริษัท ไบโอวิสท์ เทคโนโลยี จำกัด
 
เนื่องจากเป็นเชื้อจุลินทรีย์ธรรมชาติที่ถูกค้นพบบริเวณป่าชายเลนของไทย จึงไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมและ ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสัตว์เลี้ยง ถูกคิดค้นขึ้นมาโดยใช้เทคโนโลยี่ชีวภาพชั้นสูง จากการพัฒนา และคัดเลือกจุลินทรีย์บริสุทธิ์สายพันธุ์หลัก ที่เป็นประโยชน์อย่างแท้จริง มาเพาะเลี้ยงให้อยู่ร่วมกัน แบบเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ทำให้จุลินทรีย์ดังกล่าว มีคุณประโยชน์หลากหลาย ทั้งต่อสุขภาพร่างกายและสภาพสิ่งแวดล้อม ที่แตกต่างกัน โดยมีฐานการผลิตในประเทศไทยและใช้วัตถุดิบภายในประเทศ เป็นหลัก สำหรับจุลินทรีย์ที่ได้จากขบวนการผลิตนี้ มีชนิด และปริมาณของเชื้อจุลินทรีย์ที่เชื่อถือได้ ที่ผ่านการวิเคราะห์และรับรองโดยสถาบันและองค์กรที่เป็นที่ยอมรับสากล ทั้งในและต่างประเทศ

รายการสินค้า ทั้งหมด ของ Biowistmarketing

สินค้าอื่นๆ ที่คล้ายกับของ Biowistmarketing

ระบบพูดคุย

คุณสามารถพูดคุยกับคนขายหรือผู้สนใจซื้อสินค้าของคุณได้ง่ายๆที่นี่ ให้คุณไม่พลาดทุกการติดต่อ

เข้าสู่ระบบก่อนเริ่มต้นใช้งาน

เข้าสู่ระบบ