รูปโปรไฟล์ของ THCLacademy
THCLacademy
เป็นสมาชิกเมื่อ 08 ก.ย. 2562
LINE Chat Icon@THCLacademy
Facebook Iconเว็บไซต์ของ THCLacademy
โรงเรียน ไทยโฮเทล แอนด์ ครูซไลน์ เป็นสถาบันการศึกษาเพื่อขยายโอกาส ให้ผู้ที่สนใจในการทำงานสายอาชีพ ได้มีแหล่งพัฒนาฝีมือแรงงานให้ทัดเทียมระดับสากลด้วยหลักสูตรระยะสั้น อันเป็นพื้นฐานสำคัญในการต่อยอดความก้าวหน้าในสายงานต่าง ๆ รองรับการทำงานระดับองค์กรชั้นนำ อาทิเช่น ธุรกิจภัตตาคาร ห้องอาหาร ธุรกิจโรงแรมระดับ 4-5 ดาว ธุรกิจเรือสำราญระดับโลก หรือแม้กระทั่ง ผู้ที่สนใจประกอบธุรกิจส่วนตัว เป็นต้น​ โดยทางสถาบันมุ่งมั่นในการยกระดับมาตรฐานการศึกษาไทยเชิงวิชาชีพระยะสั้น ด้วยการเสริมทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานบริการได้จริง โดยมุ่งเน้นการทำงานระดับสากลรวมถึงการพยายามพัฒนาหลักสูตรการศึกษาให้ทันสมัย ทันเหตุการณ์และใช้งานได้จริง และเพื่อสนับสนุนโอกาสในการสมัครงานให้กับผู้จบการศึกษามากขึ้น ทางสถาบันยังได้นำหลักสูตรอาชีพจดทะเบียนหลักสูตร พร้อมทั้งขึ้นทะเบียนสถาบันกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)ที่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลโดยกระทรวงศึกษาธิการ และเป็นสถาบันแห่งแรกในเขตกรุงเทพที่มีการพัฒนาอาชีพเพื่อรองรับงานบริการบนเรือสำราญ โรงแรม ในหลากหลายสาขาอาชีพ ทั้ง
ผู้ประกอบอาหาร ระดับ 1 อาหารไทย
ผู้ประกอบอาหาร ระดับ 1 อาหารตะวันตก
พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม F&B
ช่างภาพบนเรือสำราญ
ช่างภาพอาชีพ

รายการสินค้า ทั้งหมด ของ THCLacademy

ไม่พบประกาศ

ระบบพูดคุย

คุณสามารถพูดคุยกับคนขายหรือผู้สนใจซื้อสินค้าของคุณได้ง่ายๆที่นี่ ให้คุณไม่พลาดทุกการติดต่อ

เข้าสู่ระบบก่อนเริ่มต้นใช้งาน

เข้าสู่ระบบ