ลงประกาศเมื่อ 18 ก.ค. 2564 เวลา 18:22 น.

บริการดนตรีแห่นาค แห่ขันหมาก แห่งานแต่งงาน ฯลฯ

ราคาสินค้า
12,000 บาท
บริการดนตรีแห่นาค แห่ขันหมาก แห่งานแต่งงาน ฯลฯ


Official Music | ม โ ห รี อี ส า น ศ รี โ ค ต ร บู ร ณ์

บ ริ ก า ร ด น ต รี แ ห่ ง า น แ ต่ ง ง า นกลองยาวแห่นาค กลองยาวประยุกต์ กลองยาวแห่นำขบวน กลองยาวแห่เทศกาล ไทยเที่ยวไทย วิถีไทย แห่สงกรานต์ แห่กฐิน แห่ผ้าป่า แห่ขันหมาก แห่งานแต่งงาน แห่กันหลอน บริการกลองยาวแห่ ทุกรูปแบบ งานเฉลิมฉลอง เทศกาลต่าง ๆ กรุงเทพปริมณฑล


โทรศัพท์ : 089-123-2339

สินค้าอื่นๆ ที่น่าสนใจ

สินค้าของ มโหรีอีสาน ศรีโคตรบูรณ์ดูทั้งหมด

ระบบพูดคุย

คุณสามารถพูดคุยกับคนขายหรือผู้สนใจซื้อสินค้าของคุณได้ง่ายๆที่นี่ ให้คุณไม่พลาดทุกการติดต่อ

เข้าสู่ระบบก่อนเริ่มต้นใช้งาน

เข้าสู่ระบบ