นโยบายความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัยของข้อมูล

การเก็บรักษา และความปลอดภัยของข้อมูล

ผู้ให้บริการไม่มีนโยบายในการใช้ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการ เพื่อวัตถุประสงค์ใดนอกจากการให้บริการหรือเท่าที่กฎหมายกำหนดทางผู้ให้บริการจะเคารพและคำนึงถึงความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการอย่างสูงสุดเสมอ เพราะสิ่งที่สำคัญที่สุดคือความสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ ผู้ให้บริการต้องการให้เกิดความสบายใจและมั่นใจในการใช้บริการของและเชื่อถือในความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวที่ผู้ใช้บริการแจ้งไว้กับเรา หลังจากสมัครสมาชิกเรียบร้อยทางผู้ให้บริการถือว่าทางผู้ใช้บริการมีความยินยอมให้ทางผู้ให้บริการดูแลและเก็บข้อมูลให้มีความปลอดภัยสูงสุด และทางผู้ให้บริการไม่มีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลให้กับผู้อื่น

ทั้งนี้ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ปกป้องข้อมูลบนอุปกรณ์ของคุณเช่นการใช้โปรแกรมป้องกันไวรัส, การอัพเดตซอฟท์แวร์, เปลี่ยนรหัสผ่าน, และไม่ให้บุคคลที่สามเข้าถึงข้อมูลของคุณได้ไม่ว่าทางใด ทางผู้ให้บริการจะมีการเก็บข้อมูลคุ้กกี้และ IP เพื่อใช้ในการอำนวยความสะดวกในการใช้งานให้แก่สมาชิกและเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาในการให้บริการ ตัวอย่างเช่น หากสมาชิกเข้าใช้บริการในครั้งถัดไป ทางผู้ให้บริการสามารถทราบถึงความต้องการของสมาชิกได้เพื่อจะได้แสดงข้อมูลที่ตรงตามวัตถุประสงค์ของสมาชิกหรือสิ่งที่สมาชิกสนใจ โดยอ้างอิงจากข้อมูลประวัติการเข้าใช้งานในครั้งก่อน และในการเก็บข้อมูลส่วนนี้ทางผู้ให้บริการจะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลหรือนำข้อมูลมาสร้างประโยชน์ให้แก้ผู้ให้บริการในทุกกรณี

เนื่องจากข้อมูลของผู้ที่ใช้บริการถือเป็นความลับและมีความสำคัญ ผู้ให้บริการให้ความสำคัญกับความปลอดภัยสูงสุดในการใช้บริการและรักษาความลับของข้อมูลส่วนตัว เราจึงดำเนินการอย่างเข้มงวดเพื่อรักษาความปลอดภัยและป้องกันการนำข้อมูลของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาตและการเข้าถึงโดยมิได้รับอนุญาต การเปิดเผย เปลี่ยนแปลง หรือทำลายและหากตรวจพบจะมีการดำเนินคดีตามกฏหมายต่อไป

จุดประสงค์ของการเก็บข้อมูลผู้ใช้งาน

ทางบริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลมาใช้หรือเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้งานต่อเมื่อได้รับความยินยอมที่ระบุไว้ในระเบียบข้อบังคับของกฎหมายที่บังคับทั้งหมดในเขตอำนาจศาลที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงการเก็บข้อมูลเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อการบริการและการพัฒนาระบบทั้งทางเว็บไซต์และ แอพพลิเคชั่น Ezymar เท่านั้น เช่น การใช้เพื่อส่งข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับทางบริษัท

เงื่อนไขการเปิดเผยข้อมูล

บริษัทฯ จะไม่มีสิทธิ์เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานให้กับบุคคลอื่น ยกเว้นหากได้รับอนุญาตจากผู้ใช้งาน หากแต่มีการยกเว้นในกรณีที่เป็นคำขออย่างเป็นทางการจากหน่วยงานของรัฐ หรือ เปิดเผยได้ภายใต้ข้อบังคับตามกฎหมาย

การกำหนดสิทธิของผู้ใช้งานเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้ใช้งานจะมีสิทธิ์ในการปกป้องความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของบริษัทฯได้ตลอดการใช้งานทั้งบนเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่น ตามเงื่อนไขของบริษัทฯและตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งผู้ใช้งานทุกรายมีสิทธิ์ดังนี้

  1. สามารถขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้องและสมบูรณ์ได้ตลอดการใช้งาน
  2. ผู้ใช้งานสามารถแจ้งถอนความยินยอมในการเก็บข้อมูล หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในขณะใช้งานเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่น
  3. สามารถแจ้งขอเปิดเผยหรือเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานที่อยู่ภายใต้การดูแลของบริษัทฯ
  4. แจ้งขอยกเลิกการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการสื่อสารทางการตลาดหรือประชาสัมพันธ์
  5. ผู้ใช้งานสามารถขอลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลจากฐานข้อมูลของบริษัทในทุกแพลตฟอร์มได้
  6. สามารถแจ้งตรวจสอบหรือระงับข้อมูลผู้ใช้งานที่มีการกระทำทุจริต โดยมีหลักฐานประกอบการแจ้งระงับ ซึ่งมีทั้งการระงับชั่วคราวและระงับแบบถาวร

ทั้งนี้การแจ้งใช้สิทธิดังกล่าว ผู้ใช้งานจะต้องแจ้งรายละเอียดเป็นลายลักษณ์อักษรที่มีเนื้อหาครบถ้วนส่งมาทางอีเมล์ admin@ezymar.com หรือจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์มาตามที่อยู่ของบริษัท ทางบริษัทจะดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขให้ตามคำร้องที่แจ้งมา

ความปลอดภัยของระบบชำเงินเติมเพชร

สำหรับระบบรับชำระและจัดการเงินของทางผู้ให้บริการทางผู้ให้บริการไม่ได้ทำการเก็บข้อมูลใดๆของผู้ใช้บริการทั้งสิ้นในทุกช่องทางชำระเงินไม่ว่าจะเป็นข้อมูลบัตรเครดิต เดบิต รวมถึงข้อมูลอื่นๆในการใช้ชำระเงิน โดยทางผู้ให้บริการได้สร้างระบบรับชำระเงินต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายรักษาความปลอดภัยของบริษัทผู้ให้บริการชำระเงินออนไลน์นั้นๆ อาทิเช่น PayPal ผู้ให้บริการได้ดำเนินการตามเอกสารและข้อปฏิบัติตามที่ผู้ให้บริการการชำระเงินรายนั้นๆได้ระบุไว้ในเอกสารทุกประการ ทั้งนี้เราได้คัดสรรและเลือกใช้แต่บริษัทที่ดูแลเรื่องการเงินที่ได้รับการยอมรับในการบริการและความปลอดภัยจากหลายๆหน่วยงานแล้วเท่านั้น เพราะเราให้ความสนใจในเรื่องผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ใช้งานเราเป็นหลัก

ezymar รู้สึกยินดีและพร้อมให้บริการ หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อผ่านหน้าเว็บไซต์ https://www.ezymar.com/contact-us หรือ อีเมล์มาหาเราได้ที่ admin@ezymar.com

ระบบพูดคุย

คุณสามารถพูดคุยกับคนขายหรือผู้สนใจซื้อสินค้าของคุณได้ง่ายๆที่นี่ ให้คุณไม่พลาดทุกการติดต่อ

เข้าสู่ระบบก่อนเริ่มต้นใช้งาน

เข้าสู่ระบบ