พระเครื่องพระปิดตา
ตัวกรองสินค้า
เลือกที่อยู่สินค้า

เปิดตำนาน “พระปิดตา”

เมื่อพูดถึง “พระปิดตา” หลายๆ คนคงจะรู้จักกันดีอยู่แล้ว แต่ก็มีน้อยคนนักที่จะรู้ถึงประวัติที่แท้จริงว่าพระปิดตานั้นมีประวัติและที่มาอย่างไร

ความจริงแล้วนั้น พระปิดตาไม่ใช่ชื่อของพระ แต่เหตุผลที่เรียกพระปิดตาเพราะมาจากลักษณะขององค์พระที่เป็นการยกพระหัตถ์ ปิดพระพักตร์ มิใช่ยกพระหัตถ์ปิดพระเนตร (ตา) แต่ปิดรวม ตา หู จมูก ปาก และดวงหน้าซึ่งนับเป็นส่วนหนึ่งของกาย ส่วนใจเป็นนามก็ปิดโดยสมมุติ นับเป็นอาการสำรวมอายตนะ 6 ประการนั่นเอง

ประวัติพระปิดตากับตำนานการสร้างพระปิดตาในประเทศไทย

"พระปิดตา" อายุเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยนั้นยังไม่มีใครพิสูจน์ได้ว่าสร้างขึ้นในสมัยใด บางท่านเคยพบว่า พระปิดตางบน้ำอ้อยขนาดใหญ่เนื้อดินเผา อยู่ในกรุเมืองกำแพงเพชร แต่ว่ามีน้อยองค์และหายาก บางท่านว่าพระปิดตาพิชัย กรุคลองตะเคียนกรุวัดประดู่ทรงธรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สร้างด้วยเนื้อดินผสมผงใบลานเผา น่าจะมีอายุเก่าที่สุดเพราะสืบได้ว่าสร้างใน สมัยกรุงศรีอยุธยายุคปลาย และมีให้เล่นหากันพอสมควร หรือบางท่านว่าอาจจะเป็น พระปิดตาท้ายย่าน จากกรุวัดท้ายย่าน จังหวัดชัยนาท เป็นพระปิดตาที่สร้างมาจากเนื้อแร่ดินพลวงผสมชิน ผู้รู้ว่าสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาเช่นกัน
และ อีกตำนานได้กล่าวถึง “พระปิดตา” ว่าคือพระมหากัจจายน์เถระเจ้า ปางอธิษฐานเนรมิตกาย ความเดิมมีว่าท่านพระมหากัจจายนะเถระเจ้าท่านนี้ เป็นเอตะทัคคะในการขยายความย่อให้พิสดาร และเป็นผู้วางหลักสูตรพระบาลีมูลกัจจายน์ คือการสอนพระบาลีไวยากรณ์ในสมัยก่อน เกิดในวรรณะพราหม์ในสกุลกาญจนโคตร ประกอบผิวพรรณวรรณะ อาการแห่งลีลารวมทั้งวรกายละม้ายคล้ายองค์พระบรมศาสดาเจ้า หากดำเนินมาแต่ไกล ผู้คนมักจะจำผิดพากันคิดว่าพระพุทธองค์เสด็จและแม้แต่เทพยดาก็พากันหลงผิด ลีลาสง่างามยิ่งนัก เป็นที่เสน่หานิยมชมชอบของเทพยดาแลมนุษย์ชายหญิงทั้งหลาย และพากันถวายฉายาว่า “ควัมปติ” แปลว่าผู้มีวรกายแลละม้ายคล้ายพระศาสดา (ได้ค้นศัพท์ในพจนานุกรมแล้วไม่มีปรากฏ)

โดยหลักๆ พระปิดตาจะมีทั้งหมด 3 ประเภท
   พระปิดตาชนิดปิดตานั่งยองความหมายเดิมคือ พระโพธิสัตว์เจ้าในพระครรภ์ เรียกว่าพระมหาอุด หรือเป็นพระปิดทวารทั้งเก้าเต็มภาค ไม่มีคำเรียกอย่างอื่น
   พระปิดตาชนิดปิดตานั่งขัดสมาธิยกหัตถ์ปิดทวารทั้งเก้า ความหมายเดิมคือพระเจ้าเข้านิโรธ ควรใช้ศัพท์เรียกว่า “ภควัม”ไม่มีคำว่าพระนำหน้าและไม่มีคำบดีหรือปติตามหลัง จะเรียกภควันต์ก็ไม่ได้ เพราะคำศัพท์หมายถึงพระอิศวรหรือนามแห่งพระพุทธเจ้า ภควัม ตามความหมายของพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถานหมายความถึงพระปิดทวารทั้งเก้าปิดตาคว่ำพระพักตร์ จนมีคำพังเพยว่า”หน้าคว่ำเป็นภควัมเจียวนะ”หมายถึงสาวแสนงอน มองไปหลายตลบ ก็ไม่พบพระปิดตาหน้าคว่ำคำราชบัณฑิตหมายถึง ผู้แปลบาลีท่านจะเป็นนักพระเครื่องด้วยหรือเปล่าก็ไม่ทราบ
   พระปิดตา ชนิดปิดตานั่งขัดสมาธิ ยกหัตถ์ทั้งสองขึ้นปิดพระพักตร์ เว้นส่วนอื่น เป็นพระเมตตามหานิยมและลาภผล เรียกว่า “พระควัมปติ” พระปิดตาทั้ง 3 ชนิดมีทั้งฝ่ายบู้ ฝ่ายบุ๋น ซึ่งความหมายไม่ได้คล้ายคลึงกันเลย แต่ก็ยังมีบุคคลบางท่านเข้าใจผิดคิดว่าเป็นประเภทเดียวกัน จำต้องสังคายนาให้เห็นชัดสักครั้ง เพราะมิผู้นิยม"พระปิดตา"กันมาก

สำหรับพระปิดตาที่ได้รับความนิยมที่สุด คือ พระปิดตานั่งขัดสมาธิ ยกหัตถ์ทั้งสองขึ้นปิดพระพักตร์ เว้นส่วนอื่นเป็นองค์สมมุติ ของพระอรหันตเจ้าพระองค์หนึ่ง อิทธิคุณเน้นหนักไปในทางนิ่มนวล เมตตามหานิยม เสน่ห์ ลาภผล แคล้วคลาด การจัดสร้างเนื้อหาก็แตกต่างกัน ความมุ่งหมายของการสร้าง เป็นไปได้ทั้ง บุคคลาธิษฐาน และธรรมาธิษฐาน นิยมเรียกกันว่า “พระควัมปติ”โดยพระควัมปติ หมายถึงพระอรหันต์รูปใดในตำนานพุทธสาวกกล่าวว่า ท่านคือพระควัมปติเป็นพระสาวกรุ่นแรกๆ ของพระพุทธองค์ ก่อนอุปสมบทดำรงฐานะอยู่ในขั้นเศรษฐีมีทรัพย์ ระดับเดียวกันกับ ยสมานพ(อ่านยะสะ) เป็นเพื่อนเกลอรักใคร่ชอบพอกันมาก ครั้งเกิดธรรมาพิสมัย จึงพร้อมใจกันอุปสมบทในสำนักของพระบรมศาสดา ภายหลังต่อมาได้บรรลุอรหันต์ทั้งสองรูปท่านพระควัมปติทรงเป็นเอตะทัคคะ 1 ในพระอรหันต์ผู้ทรงเอตะทัคคะ 80รูปในด้านอินทรีย์สังวร ท่านบรรลุซึ่งเตวิชโชหรือวิชชาสาม เชี่ยวชาญในอิทธิวิธี เชียวชาญทางวิปัสสนากรรมฐาน เคยใช้ฤทธิ์ห้ามกระแสน้ำในลำน้ำสรภู ซึ่งไหลเชี่ยวให้หยุดไหลได้ อาการที่สำรวมทั้งภายนอกภายในโดยเคร่งครัดสม่ำเสมอนี้ ทำให้เทพยดาแลมนุษย์พากันเคารพสรรเสริญ ต่อมาได้พากันสร้างรูปของท่านเพื่อสักการบูชาลักษณะการยกพระหัตถ์ขึ้นปิดพระพักตร์จัดเป็นธรรมาธิษฐาน มิใช่บุคคลธิษฐาน เพราะการสำรวมอายะตนะ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ไม่จำเป็นต้องปิดหน้า"พระปิดตา" แต่เป็นการแสดงความหมายให้ทราบเท่านั้น

ปัจจุบันพระปิดตาถือว่าเป็นพระเครื่องที่ได้รับความนิยมและมีราคาสูงไม่แพ้พระเครื่องรุ่นอื่นเลย ซึ่งทำให้พระปิดตากลายเป็นพระที่เหล่าเซียนพระอยากจะจับจองเป็นเจ้าของมากเลยทีเดียว

พระปิดตาที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันมีอยู่ 10 รุ่นด้วยกันคือ

 1. พระปิดตาหลวงพ่อแก้ว วัดเคลือวัลย์ พระปิดตาราคาหลักแสน องค์แรกนี้ที่ได้ชื่อว่า เป็นสุดยอดของราคา ค่านิยมสูงมาก คือ พระปิดตาหลวงพ่อแก้ว วัดเคลือวัลย์ จ.ชลบุรี หลวงพ่อแก้ว เคยเป็นสหธรรมมิกกับหลวงปู่จีน วัดท่าลาด จ.ฉะเชิงเทรา ท่านทั้งสองมีการศึกษาแลกเปลี่ยนวิชาอาคมซึ่งกันและกัน พระปิดตาหลวงพ่อแก้ว สร้างจากเนื้อผงคลุกรัก มีพุทธคุณคงกระพัน แคล้วคลาด และเมตตามหานิยม โชคลาภ เป็นที่นิยมของนักนิยมพระอย่างกว้างขวางมาก ได้รับการยกย่อง ว่าเป็นอันดับหนึ่งในวงการพระปิดตา
 2. พระปิดตาหลวงปู่จีน วัดท่าลาด คือ พระปิดตาหลวงปู่จีน วัดท่าลาดเหนือ หลวงปู่จีน วัดท่าลาดเหนือ อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา พระปิดตาของท่านถือว่าเป็นสุดยอดพระปิดตาของเมืองแปดริ้ว ท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงมากในแถบตะวันออก มีลูกศิษย์มากมาย พระเกจิที่มีชื่อเสียงหลายท่านก็เคยมาเรียนวิชากับท่าน เช่น หลวงพ่อเจียม วัดกำแพง หลวงพ่อโต วัดเนิน หลวงปู่ไข่ วัดเชิงเลน เป็นต้น พระปิดตาของท่านพุทธคุณครบเครื่อง ทั้งเมตตามหานิยม โชคลาภ อยู่ยงคงกระพัน แคล้วคลาด เป็นพระปิดตาหลักแสนที่มีผู้คนแสวงหากันมาก ทั้งคนในท้องถิ่นและคนทั่วไป
 3. พระปิดตาหลวงปู่เจียม วัดกำแพง หลวงปู่เจียม วัดกำแพง จ.ชลบุรีท่านจัดว่าอยู่ 1 ใน 5 ของพระเกจิอาจารย์สายตะวันออก เป็นศิษย์หลวงปู่จีน วัดท่าลาด ท่านมีวิชาอาคมที่แกร่งกล้า วิชาด้านไสยเวทท่านไม่เป็นสองรองใคร พระปิดตาของท่านมีทั้งเนื้อผง และเนื้อผงคลุกรัก มีพุทธคุณด้านเมตตามหานิยม อยู่ยงคงกระพัน แคล้วคลาด บันดาลโชคลาภ พระปิดตาของท่านเป็นที่ต้องการของนักนิยมพระ ราคาอยู่ระดับแนวหน้า
 4. พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง หลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ท่านเป็นชาวปากเกร็ดโดยกำเนิด เป็นพระที่ปฏิบัติกรรมฐานมาตลอด เคร่งครัดในพระวินัย ท่านชอบออกเดินธุดงค์ไปทางด้านตะวันออกริมชายแดนเขมร ท่านได้ไปพบกับชีปะขาวชาวเขมรท่านหนึ่งและได้เรียนวิชาไสยเวท คาถาอาคมต่าง ๆ จนท่านแข็งกล้าแตกฉาน จากวิชาที่ท่านได้ร่ำเรียนมานี้ท่านก็ได้มาประจุปลุกเสกพระปิดตาของท่าน พระของท่านมีท่านแบบเนื้อผงพุทธคุณ และเนื้อผงคลุกรัก มีพุทธาคมที่เข้มขลัง ครบเครื่อง อธิษฐานอะไรสำเร็จได้ดั่งใจ
 5. พระปิดตาหลวงปู่ไข่ วัดเชิงเลน (วัดบพิตรพิมุข) หลวงปู่ไข่ วัดเชิงเลน กรุงเทพ เดิมท่านบวชพระอยู่ทางแถบจังหวัดภาคตะวันออก เป็นศิษย์ของหลวงปู่จีน วัดท่าลาด ท่านเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เคร่งครัดในพระธรรมวินัย ท่านชอบออกธุดงค์ จนธุดงค์มาที่วัดเชิงเลน ประชาชนในสมัยนั้นเห็นท่านมีวัตรปฏิบัติที่งดงาม จึงได้ร่วมกันนิมนต์ท่านจำวัดอยู่ที่วัดเชิงเลน ซึ่งต่อมาด้วยวัตรปฏิบัติของท่านที่เป็นที่ประจักษ์ท่านจึงได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสในเวลาต่อมา พระปิดตาของท่านจะมีสีน้ำตาลเข้มลงรักปิดทองทุกองค์ พระของท่านพบเห็นน้อยเนื่องจากจำนวนการสร้างไม่มาก พุทธคุณ อยู่ยงคงกระพัน แคล้วคลาด เมตตามหานิยม ด้านสนนราคาว่ากันเป็นแสนมานานแล้ว
 6. พระปิดตามหาอุตม์ หลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง กรุงเทพ หลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง ท่านเป็นศิษย์เอกของ พระภาวนาโกศลเถระ หรือหลวงปู่รอด วัดโคนอน หลวงปู่เอี่ยมท่านได้รับการถ่ายทอดวิชาอาคมจากหลวงปู่รอด การสร้างวัตถุมงคลของหลวงปู่เอี่ยมหลายอย่างมีความคล้ายคลึงกับของหลวงปู่รอด แต่มีอย่างหนึ่งที่ไม่เหมือนกันคือ พระปิดตามหาอุตม์ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของท่านโดยเฉพาะ พระปิดตาของท่านสร้างขึ้นมาหลายเน้ื้อหลายพิมพ์ เช่น เนื้อสัมริด เนื้อตะกั่ว เนื้อโลหะผสม เนื้อผงพุทธคุณ เนื้อผงคลุกรัก เป็นต้น พระปิดตาของท่านเด่นทางด้านคงกระพัน แคล้วคลาด เมตามหานิยม ปัจจุบันหายาก ราคาสูงมาก
 7. พระปิดตาแร่บางไผ่ หลวงปู่จันทร์ วัดโมฬี หลวงปู่จันทร์ วัดโมฬี จ.นนทบุรี ท่านเป็นพระเชื้อสายเขมร มีความเชี่ยวชาญด้านไสยเวท มีคาถาอาคมแก่กล้า ท่านมีความรู้ในการเล่นแร่แปรธาตุ โดยท่านเอาเม็ดแร่ในคลองบางไผ่มาถลุงสร้างเป็นวัตถุมงคล โดยเฉพาะพระปิดตาแร่บางไผ่ของท่านมีชื่อเสียงโด่งดังมาก เป็นพระปิดตามหาอุตม์ อยู่ยงคงกระพัน แคล้วคลาด โชคลาภ เป็นที่เสาะแสวงหาของคนทุกระดับชั้น ของจริงหายาก สนนราคาสูงมาก
 8. พระปิดตา หลวงปู่เฮี้ยง วัดอรัญญิกาวาส (วัดป่า) ชลบุรี หลวงปู่เฮี้ยง วัดป่า ชลบุรี ท่านเป็นคนไทยเชื้อสายจีน ท่านบวชตั้งแต่วัยหนุ่ม โดยบวชที่วัดอรัญญิกาวาส ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสองค์ที่ 3 ของวัด หลวงปู่เฮี้ยงมีความสนใจด้านวิทยาคม เป็นศิษย์ของหลวงพ่อแดง วัดใหญ่อินทราราม (วัดหลวง) ต.บางปลาสร้อย อ.เมือง จ.ชลบุรี หลวงปู่เฮี้ยงท่านสร้างวัตดุมงคลไว้มากมาย แต่พระที่สร้างชื่อเสียงให้ท่านมากที่สุดคือ พระปิดตาหลังตะแกรง เป็นพระเนื้อผงคลุกรักปิดทองด้านหน้า ด้านหลังเป็นรอยตะแกรง จึงเป็นที่มาของชื่อ “พระปิดตาหลังตะแกรง” พระของท่านเด่นทางด้านเมตตามหานิยม โชคลาภ แคล้วคลาด ใครมีต่างก็หวงแหนยิ่งนัก
 9. พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี กรุงเทพ ท่านบวชตั้งแต่สามเณร ที่วัดประดู่ฉิมพลี จนอุปสมบทเป็นพระภิกษุ ตลอดเวลาที่ท่านจำวัดอยู่ที่วัดนั้น ท่านได้ศึกษาเล่าเรียนทั้งวิปัสสนาธุระ และคันธธุระ หลวงปู่โต๊ะ ท่านยังมีอุปนิสัยชอบออกธุดงค์เพื่อไปปฏิบัติธรรม โดยท่านจะจาริกไปทั่วทุกภาคในประเทศไทย ทั้งภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคใต้ ท่านได้ไปศึกษาพระปริยัติธรรม โดยได้ไปฝากตัวเป็นศิษย์กับหลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ,หลวงพ่อโหน่ง วัดคลองมะดัน เพื่อศึกษาวิชาอาคมต่าง ๆ หลวงปู่โต๊ะ ท่านได้สร้างวัตถุมงคลมากมาย พระของท่านทุกรุ่นได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะพระปิดตาของท่านได้รับความนิยมทุกรุ่น เช่น พระปิดตาจัมโบ้หนึ่ง พระปิดตาจัมโบ้สอง พระปิดตาปลดหนี้ พระปิดตาเงินล้าน เป็นต้น พระเครื่องของท่านขึ้นราคาระดับแสนหลายรุ่น เป็นที่ต้องการของประชาชนทั่วไป
 10. พระปิดตามหาอุตม์ หลวงปู่ทิม วัดระหารไร่ หลวงปู่ทิม อิสริโก หรือ พระครูภาวนาภิรัต ท่านเป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดละหารไร่ เป็นสุดยอดพระเกจิอาจารย์ที่มีพลังจิตแก่กล้ารูปหนึ่งของภาคตะวันออก ท่านเป็นคนสันโดษ สมถะ ฉันอาหารเพียงมื้อเดียว ท่านชอบออกธุดงค์เพื่อปฏิบัติธรรม ท่านได้ธุดงค์ไปหลายจังหวัด ได้เรียนวิชาอาคมจากหลวงปู่สังข์เฒ่า รวมทั้งได้ศึกษาจากทั้งครูที่เป็นฆราวาสและบรรชิต

เกี่ยวกับ เว็บไซต์ Ezymar (อีซี่มาร์)

เว็บไซต์ ezymar (อีซี่มาร์) เป็นเว็บไซต์ / แอปพลิเคชั่น ศูนย์กลางแหล่งรวมการ ซื้อ-ขาย สินค้าออนไลน์ลงประกาศขายสินค้าออนไลน์ฟรี สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ได้ admin@ezymar.com

Loading

ระบบพูดคุย

คุณสามารถพูดคุยกับคนขายหรือผู้สนใจซื้อสินค้าของคุณได้ง่ายๆที่นี่ ให้คุณไม่พลาดทุกการติดต่อ

เข้าสู่ระบบก่อนเริ่มต้นใช้งาน

เข้าสู่ระบบ