ลงประกาศเมื่อ 18 พ.ค. 2566 เวลา 19:05 น.
นนทบุรี > บางใหญ่

ไซเปอร์ซุส 250 อีซี - กำจัดปลวก - ป้องกันปลวก - น้ำยาปลวก

ผู้ขาย
รูปโปรไฟล์ของ Termite Pest
ราคาสินค้า
699 บาท

ชื่อและอัตราส่วนสารสำคัญ : (ไซเพอร์เมทริน) Cypermethrin 25% w/v


วิธีใช้ : #สำหรับการก่อสร้าง หลังจากปรับพื้นที่เรียบร้อยแล้วใช้

ไซเปอร์ซุส 250 อีซี ตามอัตราส่วนผสมข้างต้น เทราด หรือพ่นลง

ดิน บริเวณที่จะเทคอนกรีตให้ทั่ว โดยใช้ #เครื่องพ่นที่มีแรงดันต่ำ

(ประมาณ 25 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว) ในอัตรา 5 ลิตร ต่อ 1 ตารางเมตร

ควรเทพื้นคอนกรีตให้เสร็จภายในวันเดียวกัน (หากไม่สามารถเทพื้น

คอนกรีตให้เสร็จวันนั้นได้) ให้ใช้แผ่นพลาสติกโพลีเอททีลีนปูคลุมพื้น

ที่ดังกล่าว) หลังจากนั้นให้เทราด หรือฉีดพ่น ไซเปอร์ซุส 250 อีซี

รอบริเวณแนวพื้นคอนกรีต


1. #ใช้ฉีดท่อ (Rodding) ไซเปอร์ซุส 250 อีซี ที่ผสมน้ำแล้ว เข้า

ไปในดินในอัตรา 5 ลิตรต่อความยาว 1 เมตร (ลึก 30 เซนติเมตร) หรือ

2. ขุดร่องกว้างไม่เกิน 15 เซนติเมตร ลึก 30 เซนติเมตร ให้ทั่ว เอา

ดินที่ขุดจากร่องมาคลุกกับ ไซเปอร์ซุส 250 อีซี ที่ผสมแล้วให้ทั่ว ใน

อัตรา 5 ลิตรต่อความยาวร่อง 1 เมตร แล้วนำเอาดินที่คลุกแล้วใส่กลับ

ลงไปในร่อง หรืออาจใช้วิธีค่อยๆ นำดินใส่กลับลงไปในร่อง

แล้วนวดดินนั้นให้ทั่ว ขณะที่ใส่กลับในร่องด้วยอัตราข้างต้น


วิธีใช้ : #สำหรับอาคารที่สร้างเรียบร้อยแล้ว เจาะรูพื้นที่อาคารและ

พื้นคอนกรีตบริเวณโดยรอบให้ห่างกันจุดละ 20-30 เซนติเมตร แล้ว

พ่นอัด ไซเปอร์ซุส 250 อีซี ตามอัตราส่วนผสมข้างต้น โดยใช้เครื่อง

พ่นแรงดันต่ำ (ประมาณ 25 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว) ลงไปใต้พื้นคอนกรีต

ที่เจาะทั้งในและนอกอาคาร ในอัตราส่วน 5 ลิตร ต่อ 1 รู


จำนวน 10 มิลลิลิตร ผสมกับน้ำให้ได้ 1 ลิตร ผสมให้เข้ากันก่อนนำไป

ใช้ แล้วนำส่วนผสมที่ได้ไปฉีดพ่นในอัตรา 1 ลิตรต่อพื้นที่ 20 ตารางเมตร

อาคาร


จำนวน 10 มิลลิลิตร ผสมกับน้ำให้ได้ 1 ลิตร ผสมให้เข้ากันก่อนนำไป

ใช้ แล้วนำส่วนผสมที่ได้ไป #ฉีดพ่น ในอัตรา 1 ลิตรต่อพื้นที่ 40 ตาราง

อุตสาหกรรมอาหาร ให้ปกปิดหรือเคลื่อนย้ายอาหาร ภาชนะรวมทั้ง

พื้นผิวที่เกี่ยวข้องกับการผลิตอาหาร #ห้ามฉีดพ่นขณะทำการผลิต


วอส. 610/2563

สินค้าอื่นๆ ที่น่าสนใจ

สินค้าของ Termite Pestดูทั้งหมด

ระบบพูดคุย

คุณสามารถพูดคุยกับคนขายหรือผู้สนใจซื้อสินค้าของคุณได้ง่ายๆที่นี่ ให้คุณไม่พลาดทุกการติดต่อ

เข้าสู่ระบบก่อนเริ่มต้นใช้งาน

เข้าสู่ระบบ