COVNet - เมื่อเทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์ ถูกนำมาช่วยเหลือในช่วงภาวะวิกฤตการณ์โรคระบาด COVID-19

07 พ.ค. 2564 เวลา 11:06 น.covidcovid19coronavirusAIXrayCOVNetโควิดวงการแพทย์
แชร์บทความ แชร์ผ่าน Facebookแชร์ผ่าน Twitterแชร์ผ่าน LINE
COVNet - เมื่อเทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์ ถูกนำมาช่วยเหลือในช่วงภาวะวิกฤตการณ์โรคระบาด COVID-19

COVNet - เมื่อเทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์ ถูกนำมาช่วยเหลือในช่วงภาวะวิกฤตการณ์โรคระบาด COVID-19

            ทุกวันนี้ กระแสของ ไวรัสที่กำลังระบาดทั่วโลกอย่าง COVID-19 นั้นกำลังเป็นข่าวที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในโลก ซึ่งกระแสการระบาดของไวรัสนี้ นอกจากจะสร้างความตื่นตระหนกให้แก่ประชาชนของแต่ละประเทศแล้ว ข่าวการติดเชื้อ และ จำนวนของผู้เสียชีวิต ยังมีมากขึ้น ยิ่งทำให้เป็นที่น่าหวั่นใจเข้าไปอีก เกิดเป็นกระแสสังคมต่างๆมากมาย อยากหลีกเลี่ยงไม่ได้

            ในด้านของเทคโนโลยีเองสำหรับยุคนี้ก็ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อชีวิตมนุษย์มากขึ้น โดยเฉพาะในประเทศแห่งเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็น อเมริกา อิสราเอล หรือ ประเทศในแถบตะวันออกกลาง ที่เรียกได้ว่าเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีที่โด่งดังก็ได้มีการนำเรื่องของ “Digital Transformation” เข้ามาใช้ต่อสู้และช่วยเหลือวิกฤติการณ์โรคระบาดของไวรัสโคโรน่าให้เกิดประโยชน์สูงสุด เทคโนโลยีที่นักวิจัยและบุคลากรทางการแพทย์ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในขณะนี้ก็คือ เทคโนลีทางด้าน“Artificial Intelligence” หรือปัญญาประดิษฐ์” นั่นเอง

            อีกหนึ่งการนำ AI เข้ามาปฏิวัติวงการณ์แพทย์ในช่วงวิกฤตนั้น ทางวารสารวิชาการด้านรังสีวิทยาว่า มีการวิจัยเทคโนโลยี AI Platform ตัวหนึ่งเพื่อนำมาช่วยตรวจสอบ ลักษณะของ ภาพ X-Ray ปอดของผู้ป่วยจากหลายๆโรงพยาบาล โดยรับข้อมูลมาสู่ AI Platform ตัวหนึ่งที่มีชื่อว่า “COVNet” ซึ่งเป็น Machine Learning ที่เรียนรู้ข้อมูลทางด้านการ คำนวณภาพถ่าย X-Ray (computed tomography aka CT.) ต่างๆ โดยอาศัยการคำนวณภาพ X-Ray ปอด จากกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น  3,322 คน รวมทั้งหมด 4,356 ภาพถ่าย ในการทำการวิจัยครั้งนี้ จุดประสงค์เพื่อใช้สำหรับการวิเคราะห์และแยก ระหว่างผู้ป่วยที่ติดเชื้อ COVID-19 กับ ผู้ป่วยที่ ไม่ได้ติดเชื้อ COVID-19 ออกจากกัน

            การใช้งาน AI Platform ตัวนี้ มีความรวดเร็วและแม่นยำในการคำนวณลักษณะจำเพาะต่อการทดสอบสูง เช่น ค่าปอด โดยมีความแม่นยำสูงถึง 90-96% โดยรวมมีความรวดเร็วกว่าการตรวจสอบโดยใช้บุคลากรทางการแพทย์ไปเพื่อตรวจหาเชื้อผู้ป่วย COVID-19 ทั่วๆไปอย่างมาก AI COVNet จะเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็วให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ในการตรวจหาผู้ป่วยที่ติดเชื้อ ซึ่งมีความแม่นยำสูง จึงทำให้การทำงานของบุคลากรทางการแพทย์นั้นรวดเร็วมากขึ้น

            

IEEE Xplore หรือ องค์กรสื่อสารทางด้านวารสารวิชาการและเทคโนโลยีออนไลน์ ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ COVNET Model ซึ่งเป็น AI Platform รูปแบบหนึ่ง ซึ่งถูกพัฒนาโดยนักวิจัยมามากกว่า 10 ปีแล้ว โดยใช้ลักษณะการเชื่อมต่อทางเทคโนโลยีที่เรียกว่า artificial neural networks” มาประยุกต์ใช้และพัฒนาให้เข้ากับสถานการณ์ Covid-19 ในขณะนี้ โดย COVNet จะทำการหาข้อมูลต่างๆจากแหล่งเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อ วิเคราะห์ข้อมูล เรียนรู้  และ ปรับปรุงรูปแบบของข้อมูลซ้ำๆ จนออกมาเป็นผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ต่องานด้านสาธารณสุขสำหรับใช้ในการคัดแยกลักษณะอาการของผู้ป่วยที่ติดเชื้อ Covid-19 ออกจากผู้ป่วยที่เป็นแค่ปอดอักเสบธรรมดา หรือไม่ได้ ติดเชื้อ Covid-19” เลย ออกจากกัน

บทความที่คุณอาจสนใจ

ระบบพูดคุย

คุณสามารถพูดคุยกับคนขายหรือผู้สนใจซื้อสินค้าของคุณได้ง่ายๆที่นี่ ให้คุณไม่พลาดทุกการติดต่อ

เข้าสู่ระบบก่อนเริ่มต้นใช้งาน

เข้าสู่ระบบ