ข้อกำหนดและเงื่อนไข เพื่อผลประโยชน์ของผู้ใช้งาน

6. เงื่อนไขเกี่ยวกับระบบ

  1. ผู้ให้บริการพยายามอย่างเต็มที่ในการจัดการระบบให้มีเสถียรภาพ แต่หากมีปัญหาสุดวิสัยที่ทำให้เว็บไซต์ไม่สามารถออนไลน์ได้ชั่วขณะ หรือมีปัญหาอื่นใดระหว่างสมาชิกกับลูกค้าของเว็บไซต์ ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นนั้น
  2. ผู้ให้บริการได้จัดเตรียมระบบการ Backup ข้อมูลของสมาชิกตามมาตรฐานของผู้ให้บริการ ในกรณีที่เกิดความเสียหายกรณีร้ายแรง ผู้ให้บริการยังสามารถนำข้อมูลที่ Backup เก็บไว้มาใช้งาน ณ ครั้งล่าสุดที่มีการ Backup สมบูรณ์ ผู้ให้บริการได้พัฒนาและปรับปรุงระบบการ Backup อย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถจัดเก็บข้อมูลและนำกลับมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม ทางผู้ให้บริการไม่ได้รับประกันความเสียหายที่เกิดขึ้นในกรณีที่ข้อมูลที่จัดเก็บมีความสูญหาย

ระบบพูดคุย

คุณสามารถพูดคุยกับคนขายหรือผู้สนใจซื้อสินค้าของคุณได้ง่ายๆที่นี่ ให้คุณไม่พลาดทุกการติดต่อ

เข้าสู่ระบบก่อนเริ่มต้นใช้งาน

เข้าสู่ระบบ