ข้อกำหนดและเงื่อนไข เพื่อผลประโยชน์ของผู้ใช้งาน

2. ข้อตกลงเกี่ยวกับเพชรในระบบ ezymar

 1. สมาชิกผู้ใช้งานจะต้องใช้เพชรที่ทางเว็บไซต์กำหนด และมีการเติมเพชรเพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ด้านต่างๆบนเว็บไซต์ ดังนี้
  • ใช้เพื่อดันประกาศของผู้ใช้งานให้ขึ้นอยู่อันดับต้น เพื่อประสิทธิภาพที่ดีต่อการลงประกาศขายสินค้า
  • สามารถใช้เพื่อต่ออายุประกาศของสมาชิกผู้ใช้บริการ กรณีประกาศหมดอายุ เนื่องจากโดยปกติประกาศจะมีอายุ 30 วันเท่านั้น
  • เพื่อเป็นการลงโฆษณาประกาศสินค้าให้ติดอยู่ในหน้าแรกและอันดับแรกตลอดเวลา เปรียบเสมือนการปักหมุดประกาศเพื่อให้เป็นที่น่าสนใจของสมาชิกท่านอื่น
 2. สำหรับเงื่อนไขและข้อยกเว้นกรณีไม่ปฎิบัติตามข้อกำหนดเบื้องต้นในการใช้งานเพชร
  • หากสมาชิกทำผิดกฎการใช้งานเว็บไซต์จะไม่มีการชดเชยเพชรคืนให้กับสมาชิกผู้ใช้งาน
  • กรณีสมาชิกผู้ใช้งานมีการเติมเพชรเข้าระบบแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนหรือแลกคืนเป็นเงินสดได้
  • สำหรับการเติมเพชร ทางสมาชิกผู้ใช้บริการสามารถเติมตาม แพคเกจหรือโปรโมชั่นที่ทาง Ezymar เป็นผู้กำหนดเท่านั้น ทั้งนี้การเติมเพชรจะต้องทำการชำระเงินตามขั้นตอนผ่านทางเว็บไซต์เท่านั้น หากมีการทุจริตในการเติมเงินจะถือว่าการเติมเพชรนั้นไม่สมบูรณ์
  • ในกรณีที่สมาชิกผู้ใช้งานไม่ปฎิบัติตามกฏหมายหรือข้อกำหนดเงื่อนไขการใช้งานต่างๆที่ทางเว็บไซต์ได้ระบุไว้ ผู้ใชงานตกลงให้สิทธิแก่ ezymar ในการพิจารณาเพิกถอน หรือ ปิดบัญชีสามารถเพียงฝ่ายเดียวได้ โดยที่สมาชิกผู้ใช้งานไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆกับทางเว็บไซต์ได้ รวมถึงการเรียกเงินคืนตามมูลค่าเพชรที่คงเหลือในระบบของทางเว็บไซต์
  • สมาชิกผู้ใช้งานต้องมีความระมัดระวังและป้องกันบัญชี เพชรของตนเอง โดยทางเว็บไซต์จะไม่มีการรับผิดชอบการสูญหายของเพชร ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด ในทุกกรณี ยกเว้นกรณีที่ตรวจสอบแล้วว่าเป็นความผิดโดยตรงของทาง ezymar
 3. นโยบายการคืนเงิน การใช้เงินเติมเพชรของ ezymar เป็นการนำเพชร ezymar ไปใช้ในการบริการต่างๆ บนเว็บไซต์ ezymar ตามที่ได้กล่าวไว้แล้วในข้อ 1. แต่หากผู้ใช้งานไม่สามารถนำเพชรที่เติมแล้วมาใช้บริการของเราตามที่ได้ระบุไว้นั้นสามารถติดต่อขอคืนเพชรเป็นเงินสดได้ เพื่อรักษาผลประโยชน์และแสดงถึงความใส่ใจในผู้ใช้บริการของเรา

เงื่อนไขและข้อกำหนดต่างๆเกี่ยวกับ เพชร ในระบ ezymar จะถูกกำหนดและเป็นไปตามนโยบายของผู้ให้บริการเว็บไซต์แต่เพียงฝ่ายเดียว ซึ่งทางผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ระบบพูดคุย

คุณสามารถพูดคุยกับคนขายหรือผู้สนใจซื้อสินค้าของคุณได้ง่ายๆที่นี่ ให้คุณไม่พลาดทุกการติดต่อ

เข้าสู่ระบบก่อนเริ่มต้นใช้งาน

เข้าสู่ระบบ