ข้อกำหนดและเงื่อนไข เพื่อผลประโยชน์ของผู้ใช้งาน

1. ข้อตกลงการสมัครลงทะเบียนเป็นสมาชิก

 1. ผู้สมัครสมาชิกสามารถสมัครลงทะเบียนเป็นสมาชิกได้คนละ 1 บัญชี โดยอีเมล์ที่ใช้ในการสมัครนั้นจำเป็นต้องเป็นอีเมล์จริงที่ผู้สมัครมีสิทธ์และความสามารถในการเข้าถึงบัญชีอีเมล์ดังกล่าว ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “สมาชิก”
 2. หากผู้สมัครมีอายุต่ำกว่า 18 ปี ผู้สมัครจำเป็นต้องได้รับการยินยอมจากบิดามารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมายของท่านในการยอมรับเงื่อนไขการให้บริการนี้ และความยินยอมของบุคคลดังกล่าวในการรับผิดชอบต่อการกระทำใดๆของท่าน รวมถึงค่าบริการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการทุกประเภทบนเว็บไซต์ของ ezymar หากท่านไม่ได้รับการยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมาย ท่านจำเป็นต้องหยุดใช้งานเว็บไซต์ของ ezymar
 3. ผู้สมัครสมาชิกจะต้องเป็นผู้ที่มีความคิดและความรับผิดชอบที่ดีต่อสังคมอินเทอร์เน็ต ผู้สมัครจะไม่สร้างความเสียหายเดือดร้อนหรือรำคาญแก่ผู้อื่น เช่น การส่งอีเมลโฆษณาเว็บไซต์ของตนไปยังผู้ที่ไม่ได้บอกรับอีเมล หรือ ทำการโฆษณา เว็บไซต์ของตนด้วยรูปแบบที่สร้างเสียหายเดือดร้อนหรือรำคาญให้แก่ผู้อื่น
 4. สมาชิกจะต้องให้ข้อมูลของสมาชิกที่ถูกต้อง และจะต้องแก้ไขข้อมูลของสมาชิกให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องในปัจจุบัน รวมทั้งมีอีเมล์สำหรับการรับข้อมูล ข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการซึ่งจะแก้ไขให้เป็นข้อมูลปัจจุบันอยู่เสมอ และหากทางสมาชิกพบว่ามีข้อมูลไม่ถูกต้อง สมาชิกมีหน้าที่ต้องแจ้งให้ ezymar ทราบทันที
 5. สมาชิกจะต้องรับทราบและยินยอมปฏิบัติตามนโยบาย และข้อตกลงในการให้บริการของ ezymar
 6. สมาชิกซึ่งเป็นผู้ใช้บริการไม่ว่าจะส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของผู้ให้บริการ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "ผู้ใช้บริการ" โดยจะแยกประเภทได้ดังนี้
  • เจ้าของสินค้าหรือผู้ที่นำสินค้ามาจัดจำหน่ายบนเว็บไซต์ ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า "ผู้ขาย"
  • ผู้สั่งซื้อสินค้า และ/หรือ ใช้บริการของผู้ขายที่มาจัดจำหน่ายบนเว็บไซต์ ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า"ผู้ซื้อ"
 7. การติดต่อระหว่าง ezymar กับสมาชิกจะใช้การติดต่อสื่อสารทางอีเมลและการแจ้งข้อมูลผ่านพื้นที่ข่าวสารในระบบการจัดการเว็บไซต์เป็นหลัก โดยสมาชิกท่านใดมีปัญหาการใช้บริการ หรือ สอบถามเกี่ยวกับบริการสามารถติดต่อผ่านหน้าเว็บไซต์ https://www.ezymar.com/contact-us หรือ ส่งอีเมลมาได้ที่ admin@ezymar.com กรณีท่านสมาชิกมีความประสงค์จะติชม หรือร้องเรียนปัญหาเกี่ยวกับการบริการ หรือเรื่องอื่นใด สามารถแจ้งมาได้ตามช่องทางที่กล่าวไว้ข้างต้นเช่นกัน
 8. คุณสมบัติของผู้ขายผู้ขายต้องให้ข้อมูลและเปิดเผยตัวตนตามข้อมูลจริงถูกต้อง, ต้องไม่ดำเนินธุรกิจที่ผิดกฎหมายหรือขัดต่อศีลธรรม และ ห้ามจำหน่ายยาและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทุกประเภท รวมถึงเครื่องสำอางค์หรือผลิตภัณฑ์ผิดกฎหมาย การพนันต่างๆ สื่อลามก เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิด บุหรี่และสารเสพติด เกมส์ออนไลน์ และ สินค้าลอกเลียนแบบทุกชนิด
 9. หากสมาชิกทำผิดหรือละเมิดข้อตกลงที่ได้กล่าวมาข้างต้น ezymar มีสิทธิทีจะลบประกาศสินค้า ลบบัญชีผู้ใช้ หรือแบนบัญชีผู้ใช้ของท่าน ได้ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ระบบพูดคุย

คุณสามารถพูดคุยกับคนขายหรือผู้สนใจซื้อสินค้าของคุณได้ง่ายๆที่นี่ ให้คุณไม่พลาดทุกการติดต่อ

เข้าสู่ระบบก่อนเริ่มต้นใช้งาน

เข้าสู่ระบบ